Sv.Nikola

Dolazi nam Sv.Nikola

Jedne davne prastare zime,
rodio se čovjek -Nikola mu dali ime ime.
Bio je biskup sa bijelom kapom,
dugačkim plaštom i zlatnim štapom.
U svakom domu Nikolina dana
čizmica je dječja čista k’o suncem okupana.
Nikola je poručio mamai i tati
da svoje dijete treba obradovati.
U čizmicu stavi maleni dar,
ali to nije najvažnija stvar.
Stvarnost postaje tek prava i cijela
kad krase ga čovjekova dobra djela.
Nek bude zato bar Nikolin dan
našom dobrotom obasjan.