“ZEČIĆI” u Krapju

Dani suvremene baštine,

Djeca srednje vrtičke skupine “Zečići ” njeguju folklornu tradiciju već drugu godinu. U planu realizacije svojih zadaća za ovu pedagošku godinu posjetili su selo Krapje. Izlet je realiziran sa parkom prirode “Lonjsko polje” gdje su se upoznali sa svim pojedinostima i načinom života nekada.

 Pažljivi slušači

 i promatrači

 A onda akcija

 Kad se male ruke slože…

 Za uspomenu i sjećanje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A onda zasluženi odmor uz sladoled.

NOVA PEDAGOŠKA GODINA 2011.-2012.

Osvježeni prostor,

Novu pedagošku godinu počinjemo sa obnovljenim sanitarnim čvorom, novim namještajem za dvije dječije sobe dnevnog boravka i novom didaktikom po potrebama odgojitelja. Posebno raduje činjenica da su ove godine primljena sva djeca ( 47 zahtjeva roditelja) u redovi primari program.
U programu minimuma, godinu dana prije polaska u osnovnu školu ili popularno poznatom “Mala škola”, upisi su u tijeku (osobno u tajništvu vrtića ili na tel. 600 320) te u kraći program engleskog jezika (za djecu od 5.-7.god.).

                      DRAGI  PRIJATELJI
VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU U NAŠ VRTIĆ

Neka su djeca već adaptirana pa su pravi mali istraživači. 

Neki su već u rođendanskom slavlju.

a neki u adaptaciji