Rezultati upisa djece za 2012./13.god.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ N O V S K A

Klasa: 601-02-01/12-33

Ur.broj: 2176-70/12-04-33

Novska, 11.06.2012.

PREDMET:  Lista primljene djece u vrtić i jaslice za ped.god. 2012./2013.

Komisija za prijem djece u vrtić u sastavu :  Ljerka Vidaković-predsjednik i članovi Ljerka Perše i Dijana Vidošević na sjednici održanoj 06. lipnja 2012. godine razmotrili su i bodovali sve pristigle zahtjeve za upis djece u vrtić i jaslice te utvrdili da je u upisnom roku prispjelo ukupno 54 zamolbe roditelja.

Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97. I 107/07. ) i Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, ostvaruju djeca:

–          roditelja žrtava i invalida domovinskog rata

–          iz obitelji s troje ili više djece

–          zaposlenih roditelja

–          s teškoćama u razvoju

–          samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima

–          u godini prije polaska u osnovnu školu

–          roditelja koji primaju doplatak za djecu

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, a sukladno raspoloživim kapacitetima predškolske ustanove, Komisija za prijem djece, pozitivno je riješila 46 zahtjeva kako slijedi :

 

LISTA  PRIMLJENE DJECE – za VRTIĆ

Red.

Br.

IME I PREZIME DJETETA

Broj

ostvarenih

bodova

 

 

 

1.

IVANA KAURIN

10

 

2.

VIKTOR BAREŠIĆ

8

 

3.

ANA BILANDŽIJA

7

 

4.

FRAN JURIĆ

7

 

5.

MARIJA TUTIĆ

7

 

6.

ROKO  KLEPAC

6

 

7.

DAVID FABEKOVAC

6

 

8.

MARIAN ČELAN

6

 

9.

MAJA VAGNER DRAGIĆ

6

 

10.

LUKA FRANKOVIĆ

6

 

11.

ANTE FABEKOVAC

6

 

12.

IVANA TUTIĆ

5

 

13.

KARLO ŠUNJAL

4

 

14.

KATARINA UNGAR

4

 

15.

FILIP KOVAČEVIĆ

4

 

16.

LUCIJA BILOGREVIĆ

4

 

17.

MIRNA KUHARIĆ

4

 

18.

NIKA  FUNDURLIJA

4

 

19.

LAURA ŠTEVINOVIĆ

4

 

20.

CHIARA IDŽOJTIĆ

4

 

21.

NOA  DIVIĆ

4

 

22.

AMELIE MIA MILOVIĆ

4

 

23.

ANJA  ŠULEKIĆ

4

 

24.

MATIJA KOVAČEVIĆ

4

 

25.

MARKO  DUJIĆ

4

 

26.

ANTE GRDUR

4

 

27.

LANA FRANKOVIĆ

4

 

28.

FILIP DEUBLER

4

 

Djeca mogu doći u vrtić od 03. rujna 2012. godine. Prije dolaska potrebno je obaviti liječnički pregled djeteta i dobiti liječničku potvrdu da je dijete zdravo koju treba predati odgojiteljima kod dolaska djeteta u vrtić.

 

LISTA PRIMLJENE DJECE – za JASLICE

Red.

Br.

IME I PREZIME DJETETA

Broj

ostvarenih

bodova

 

 

1.

LUCIJA  GUDAC

7

 

2.

KRISTIJAN TVOREK

4

 

3.

LEONA KOVAČEVIĆ

4

 

4.

FILIP  TEPAVAC

4

 

5.

PETAR  BEŠLIĆ

4

 

6.

MATEJ  NEMEC

4

 

7.

MATIJA  PAVIĆ

4

 

8.

ROKO  BAJZEK

4

 

9.

NIKOL  VOJKOVIĆ

4

 

10.

TEO  KOZIĆ

4

 

11.

VANJA  BARTOLAC

4

 

12.

FRAN  PUCIĆ

4

 

13.

NELA  PREKSAVEC

4

 

14.

FABIJAN  FILIPOVIĆ

4

 

15.

BRUNA  ŠULEKIĆ

4

 

16.

TEO  HORVAT

4

 

17.

IDORA  KRIŽANIĆ

4

 

18.

NIKO  EGREDŽIJA

2

 

Roditeljski sastanak za djecu koja se upisuju u   I. jaslice održati će se   19.06.2012. s početkom u  17,00 sati u dvorani vrtića.
Na roditeljskom sastanku roditelji će biti upoznati s redoslijedom dolaska djece u jaslice kao i sa svim potrebama vezanim za polazak.


 LISTA ČEKANJA

Red.

br.

IME I PREZIME DJETETA

Broj
ostvarenih
bodova

Napomene

 

VRTIĆ

 

 

1.

LUKA  IVELJIĆ

2

 

 

 

 

 

 

II. JASLICE

 

 

1.

KARLO IVELJIĆ

2

 

2.

LOVRE  KLANAC

2

 

3.

MAURO ČVORAK

2

 

4.

LOVRO ŠIMIČIĆ

2

 

5.

KATJA  BRNIĆ

2

 

6.

KRISTIAN MLINAR

0

 

7.

IDA STUBLIJA

0

odustali


 

 

Olimpijada u Petrinji

Olimpijski festival dječjih vrtića

Djeca našeg vrtića sudjelovala i ove godine na tradicionalnoj olimpijadi u Petrinji i osvojili 4 medalje. U smanjenoj konkurenciji ( 7 vrtića) borili su se u 5 disciplina. Vremenski uvijeti nisu nam išli na ruku pa smo sa tri prekida, zbog pljuska i podijelu medalja upriličili u našem vrtiću u Novskoj. 

Sve slike sa ovog događaja možete pogledati u Foto galeriji.