KROZ MALU ZELENU ŠKOLU U RADOSTI

I dalje nastavljamo sa našim eko aktivnostima. Naime, ovoga puta naša djeca su bila vrijedna i izvan vrtića, sudjelovanjem u projektu "Kroz malu zelenu školu u Radosti". Sam projekt ima dvije etape a to su aktivnosti na novljanskom jezeru i opremanje istraživačkog kutića u sobi dnevnog boravka. Djeca su prirodu doživjela u maloj zelenoj školi u neposrednoj okolini u sklopu istraživačkog kampa. Šetnje šumom i uz jezero, likovnim izražajem i rekreacijskim aktivnostima.