Redoviti program

REDOVITI  10-satni PROGRAM je cjeloviti razvoji 10-satni temeljni program koji se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu. Program se zasniva na humanističkoj razvojnoj koncepciji što znači da u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, prava, te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Temelji se na suvremenoj pedagoškoj koncepciji čija četiri načela u posljednjih nekoliko godina primjenjujemo u svakodnevnom radu:

  1. FLEKSIBILNOST ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Fleksibilnost omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih i na taj način omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestija djece i odraslih. U vrtiću nije primjereno postavljanje striktnih shema jer one ne zadovoljavaju individualne potrebe i interese. Primjer fleksibilnosti odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću potkrepljujemo različitim projektima nastalim iz interesa djece.

2. PARTNERSTVO VRTIĆA S RODITELJIMA I ŠIROM ZAJEDNICOM

Obitelj i vrtić dva su temeljna sustava u kojima dijete uči o sebi, stječe znanja o sebi i svijetu  pa su stoga upućeni na međusobnu suradnju. Roditelje prihvaćamo kao ravnopravne partnere koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima. Informiramo ih o aktivnostima djece i uključujemo u rad putem kutića za roditelje, web stranice, razvojnih mapa, radionica, ispitivanjem mišljenja, zajedničkih akcija i boravka roditelja u grupi.

3. OSIGURANJE KONTINUITETA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU

Kontinuitet  u radu osiguravamo na više načina; suradnjom s osnovnom školom i lokalnom zajednicom i kontinuiranim podizanjem razine osobnih i profesionalnih kompetencija.

Kako bi se djeci olakšao prijelaz iz vrtića u školu, usko surađujemo sa stručnim timom osnovne škole u obliku roditeljskih sastanaka, posjeta školi, upoznavanje stručnog tima i učitelja iz osnovne škole.

Podizanje razine osobnih i profesionalnih kompetencija ostvarujemo individualnim i grupnim stručnim usavršavanjima svih stručnih djelatnika vrtića.

4. OTVORENOST ZA KONTINUIRANO UČENJE I SPREMNOST ZA UNAPREĐENJE PRAKSE

Nastojimo kontinuirano istraživati i unaprjeđivati praksu stručnih djelatnika vrtića, u smjeru razvoja refleksivne prakse. Započeli smo sa sastancima Zajednice koja uči, u kojoj sudjeluju odgojitelji motivirani za razmjenu iskustva, ideja i poboljšanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada.