Odgojno-obrazovni rad

U odgojno-obrazovnom radu posebnu pažnju posvetili smo primjeni programskog usmjerenja, te sve bitne zadatke bazirali na tim načelima. Pri tome ćemo voditi računa o posebnostima sredine u kojoj naša predškolska ustanova radi i djeluje.

Opet su nam na umu bile razvojne mogućnosti djeteta u različitim dobnim skupinama, te smo tako i razrađivali tromjesečne zadatke na nivou naše ustanove.

U planu za ovu godinu namjeravamo  ponuditi osim primarnog programa koji obuhvaća  oko 195 djece i :-  program  predškole sa 90 djece,
–  kraći program engleskog jezika s 43 djece i
–  kraći program folklora.

BITNA ZADAĆA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU:

– razvijanje pozitivne slike o sebi – agresija-
– uvođenje odgojitelja volontera u odgojno-obrazovni rad
– unapređivanje kvalitete dječjih prava
– proširivati znanje o Novskoj i njenoj kulturnoj prošlosti te njegovanje narodnih običaja i svetkovina našeg kraja
– psihofizičke zakonitosti pripreme djeteta za školu