Preporučujemo

U jednoj kalendarskoj godini postoje unaprijed određena događanja u prirodi i društvu, koja su poticaj za događanja u odgojno obrazovnom radu.

Praćenjem aktualnih događanja kroz godinu pomažemo djetetu da shvati i razumije ritam godine i međusobne ovisnosti prirode i čovjeka te društva u cjelini.

DIJETE UČI KROZ SNAŽAN DOŽIVLJAJ

Aktualnosti iz okoline djetetu približavamo kroz neposredne doživljaje svim osjetilima. To činimo kroz kontakte s odraslima i drugom djecom u vrtiću i izvan njega – proslave, svečanosti, susreti, posjete i izleti.

PRVI DAN U VRTIĆU

Da li je Vaše dijete krenulo u vrtić ili jaslice? A, s njim i Vi, njegovi roditelji. To je vrlo važan trenutak u životu svake obitelji i stoga mu treba pridati dužnu pozornost i odgovarajuće mjesto.

O TOME TREBA RAZGOVARATI

Zašto je „ vrtićki početak“ toliko specifičan, zahtjevan i ponekad traumatičan? Neka djeca se tada po prvi puta u životu odvajaju od svojih roditelja, a neki roditelji se prvi puta odvajaju od svoje djece. Separacijiski strah javlja se obostrano, ali se najčešće iskazuje samo s djetetove strane no jedno je sigurno – obje strane pate.

Područje sigurnosti i povjerenja poljuljano je. Zato roditelji mogu znatno pomoći djetetu u ovom periodu. Kako?

POMOĆ DJETETU U PRILAGODBI

• Možete dijete postupno navikavati na organizaciju dana kakva će biti u vrtiću;
• Prošetajte ponekad do vrtića i dopustite djetetu igranje u vrtićkom dvorištu
• Dozvolite djetetu da samo jede žličicom, dajte mu piti i iz čaše, a na samo iz flašice;
• Iz iskustva znamo da je skraćeni boravak prvih dana u vrtiću ( u trajanju od jednog sata) jedna od najvećih pomoći djetetu na privikavanju na novu sredinu;
• Zato bi bilo dobro da si osigurate pet do šest slobodnih dana kako biste u početku mogli dolaziti po dijete ranije ili s djetetom boravili u skupini;
• Prije polaska u jaslice ili vrtić ispričajte djetetu što će se sve događati u vrtiću;
• Dozvolite djetetu da u vrtić sa sobom ponese omiljenu igračku ili predmet od kuće ( beba, gaza, duda, flašica i dr.)
• Kada dijete krene u vrtić nemojte uvoditi veće promjene u njegov način života ( odvikavanje od flašice, pelena…) jer je već i polazak u vrtić značajna promjena na koju se treba naviknuti.
• Priopćite odgojiteljima nadimak ili ime od milja Vašeg djeteta. Ako ga tako pozove i odgojitelj, lakše će se uspostaviti odnos.
• Neka Vas dijete vidi kada odlazite iz sobe u vrtiću, nemojte samo «nestati» dok je ono zauzeto nekom aktivnošću, jer će tada djetetu trebati više vremena da bi se u skupini osjećalo sigurnim;
• Recite djetetu da morate nešto obaviti ( konkretno recite što), ali recite mu da ćete se vratiti po njega za 1 sat. To i učinite !
Slijedećih dana možete produžavati to vrijeme;

• Rastanak s djetetom treba biti kratak, topao i što vedriji, a svako odugovlačenje ga otežava;
• Bitno je da imate pozitivan stav prema vrtiću i da pokušate usmjeriti djetetovu pozornost na pozitivne strane vrtića

I KONAČNO :
• Pokažite i recite djetetu da ga volite i da ste veseli što je već toliko veliko da može samo boraviti u vrtiću i voditi brigu o sebi.

 

KAKO PRIPREMITI DJETE ZA ŠKOLU

Kako će se dijete snaći u školi i kako će doživjeti susret s njom ovisi o djetetovom cjelokupnom dosadašnjem razvoju i odgoju. Kako bi dijete moglo udovoljiti novim zahtjevima treba biti psihofizički zrelo za polazak u školu. Kronološka dob, kao jedini kriterij uspješnog starta đaka-prvaka, pokazao se nedovoljno pouzdanim.

Da li je potrebno dijete učiti čitati i pisati ??? – NE – ali mu je potrebno stvarati motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo gdje stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka – prvaka.

Neke djetetove osobine, sposobnosti i vještine su presudnije za uspješno školovanje od poznavanja slova. No ipak,

Dobar start u školi ima dijete koje :

– ima dobru sliku o sebi
– zna se zauzeti za sebe,
– zna rješavati probleme i sukobe,
– ponosi se uspjehom,
– podnosi neuspjeh,
– pomaže i dijeli s prijateljima,
– zna se dogovarati i pridržavati pravila,
– s upornošću završava što je započelo …

Što je korisno naučiti dijete prije škole:

Osamostaliti dijete u brizi za sebe : u kulturno – higijenskim navikama pri jelu, oblačenju, korištenju WC, pranju i brisanju ruku, u brizi za svoje stvari…
Naučiti neke važne stvari :
ime i prezime ( svoje i roditelja ), adresu i broj telefona, riječi kulturnog ophođenja, siguran put od kuće do škole.

Neke korisne igre i aktivnosti roditelja i djeteta :

– društvene igre ( čovječe ne ljuti se, memori, domino ) razvoj pažnje i pamćenja, usvajanje pojma broja, radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha,

– različiti zadaci ( u radnim listovima, dječjim časopisima ) razvoj percepcije, rezoniranja, rješavanja problema, spremnost da se uloži mentalni napor, upornost, dovršavanje započetog.

– „matematičke igre“ u svakodnevnim situacijama ( uspoređivanje, svrstavanje i razvrstavanje, sparivanje i pridruživanje, rastavljanje cjeline na dijelove i obrnuto, brojenje, prepoznavanje brojki ) – razvoj percepcije, usvajanje pojma broja, lokično zaključivanje

– zajedničko čitanje priča i gledanje filmova u kojima se djetetu tumače postupci likova – prepoznavanje tuđih i svojih emocija, uživljavanje u situacije drugih, empatija

– prepričavanje priča i događaja – razvoj govora ( pravilne rečenice, bogaćenje rječnika ), logično prepričavanje ( početak – sredina – kraj ), postavljanje pitanja

– crtanje, bojanje, modeliranje – kreativnost, pravilno držanje olovke, snalaženje na papiru ( odozgo prema dolje i s lijeva na desno ).


RODITELJI MOGU BITI NAJBOLJI „UČITELJI“ ČITANJA I PISANJA SVOME DJETETU AKO :

– često čitaju interesantne priče na zanimljiv način – potiče interes za čitanje

– čitaju prema djetetu okrenut tekst – potiču interes za slova

– stvaraju situaciju u kojima djeca pitaju, te nalaze dovoljno vremena da strpljivo odgovaraju na pitanja – potiču razvoj riječnika

– uče brojalice i pjesmice, zajedno smišljaju rimu – potiču razvoj jezičnih vrednota

– osvještavaju početni glas imena djeteta i njemu bliskih osoba ili pojmova te na zabavan način rastavljju riječ na slogove i glasove, a zatim sastavljaju glasove u riječ – glasovne analize i sinteze

– „ pišu“ poruke koje dijete može dešifrirati ( crtanjem, uz poneko slovo ) – potiču interes za pisanje

– osiguraju djetetu ugodan kutak za početno bavljenje pisanjem – potiču razvoj pažnje

– paze na pravilno sjedenje i držanje olovke – pomažu u spretnosti pisanja

– zajednički s djetetom provjeravaju zadatke uz poticanje dobrih rezultata, bez kritiziranja ili kažnjavanja – potiču samokontrolu i samopuzdanje

Čitanje i pisanje djetetu će kroz cijelo školovanje, a kasnije u životu biti važan izvor znanja i užitka

Preporučamo ove knjige :

– Igrom do čitanja, M. Čudina-Obradović

– Čitanje prije škole, priručnik za roditelje i odgojitelje , M. Čudina-Obradovića

– Matematika prije škole, priručnik za roditelje i odgojitelj, M. Čudina-Obradović

– Čitanje i pisanje, priručnik za roditelje i odgojitelje, L.Lawrence.

– Učenje kroz igru, priručnik za roditelje, L. Britton .

– Kako pripremiti dijete za školu, G.Hitrec.


Kompjuterski programi :

Sunčica među slovimaprogram za učenje slova, ze djecu od 4 – 8 godina

Sunčica među brojevimaprogram za učenje matematike, za djecu od 4 –8 g

Sunčica u prirodiprogram u kojem se uče mjeseci u godini, gledanje na sat, dani u tjednu te o životinjama i njihovoj okolini