Programi

DJEČJI VRTIĆI su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršenih 1. godinu života do polaska u osnovnu školu (iznimno samo u nekim vrtićima od 6.mjeseci ako postoje uvijeti za organizaciju rada).

Tjekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa, no ti se procesi ne odvijaju sami od sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline.

Misli se ponajprije na sredinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvlitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene već naučenog.

U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegovog razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine, već i oni, u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu programa u izvan obiteljskom okružju za dijete.

Mi vam nudimo:

1. PRIMARNI PROGRAM

2. KRAĆI ENGLESKI

3. KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ

4. PREDŠKOLA

5. EKOŠKOLE