Ekoškole

Što su Ekoškole?

Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Jasno određuje i usmijerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliš, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

Cilj:

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djece i djelatnika vrtića.

Zadaća nam je odgojiti mlade generacije osjetljive na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.Zeleno se misli

Ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole:

 • organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 • zaštiti prirodu i očuvati prirodne izvore
 • upoznati i štiti biološku raznolikost ekosustava
 • poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • upozoravati javnost o problematici okoliša
 • osigurati uvijete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima

 7 koraka do statusa Ekoškole:

 1. Eko odbor
 2. Ocjena stanja okoliša
 3. Plan djelovanja Ekoškole
 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
 5. Rad prema nastavnom planu i programu
 6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
 7. Eko kodeks i himna

PROJEKTI KOJE PROVODIMO U SKLOPU PROGRAMA EKOŠKOLA:

“MI JEDEMO ODGOVORNO”rt sg nnn hf ad

 • provedba aktivnosti-fleksibilnost aktivnosti na temelju interesa i inicijative djece
 • promatranje čovjekovih motiva ponašanja prema biljkama i životinjama
 • upoznavanje djece s prirodnim okruženjem i uzročno-posljedičnim odnosima
 • poticanje različitih aspekata djetetova razvoja kroz aktivnosti te razvijanje poželjnih navika

Naše aktivnosti smo osmišljavali na način da smo promatrali djecu i njihovu znatiželju. Odlučili smo da ćemo slagati aktivnosti koje će uz druge komponente rada ojačati kompetencije djece.

Ciljevi su nam se bazirali na temelju interesa i inicijative djece. Kroz razne male izlete kod lokalnih gospodarstava radili smo na razvoju kulturne svijesti i izražavanja. Na taj način ojačali smo suradnju sa lokalnom zajednicom i upoznali smo lokalnu hranu iz prve ruke.Djeca su promatrala životni ciklus biljke od sjemenke do ploda te su razvijali pozitivan stav prema okolišu.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

 1. Prikupljanje povrća iz vrta – Djeca samostalno prikupljaju povrće iz vrta, te ga skladište. Upoznavanje sa plodom koji smo sami posadili. Edukacija djece o plodovima u kolovozu i rujnu.IMG-f08795eea91d07efe63e38f31b1a95dd-V IMG-dbc9c856ebde22699dc9ab792ed550ff-V IMG-30e501e460747ca588d69cb10beda516-V prikupljanje povrća iz vrta IMG-f0864f9e1484971dafdc4ebc4aa51d30-V IMG-589a56b847e2419c76c976f341b7fcc2-V
 2. Vrtne radosti – Čišćenje vrta. Upoznavanje vrta u svim fazama. Timski rad.
 3. Banka sjemenki – Djeca izrađuju banku sjemenki, sakupljaju sjemenke. Prikupljanje sjemenki iz vrtićkog vrta, čuvanje sjemenki tijekom zime, ponovno upotrebljavanje istih sjemenki u proljeće kako bi dobili novi plod.
 4. Crtanje sjemenki – Promatranje ploda i presjeka ploda, crtanje i slikanje. Djeca promatraju konzistenciju ploda, unutrašnjost i boju ploda, te crtaju ono što vide.

 

 

 

 

 

 

 

IMG-2552037b405c6dc1d5a1756c4349f933-V

 

 

 

 

 

5. Posjet OPG Pavica Podkolabović – Upoznavanje sa sortama, plastenicima, navodnjavanjem, gnojivom i sl. Prikazati i educirati djecu o velikom uzgoju i svim potrebnim elementima za uzgoj.

IMG_20171027_094955 IMG_20171027_101507 IMG_20171027_103212