Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića RADOST Novska

EU_logos

Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića RADOST Novska“

NAZIV PROJEKTA :
Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića RADOST Novska
na adresi Ivane Brlić Mažuranić 1., Novska

NOSITELJ PROJEKTA :
Dječji vrtić „ Radost“ Novska

PARTNER NA PROJEKTU :
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

OPIS PROJEKTA:
Svrha ovog projekta je povećanje energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića ”Radost” Novska, što za posljedicu ima ušteda energije za čak 87% tj. 194.322,05 kWh/god, te smanjenje emisije za 46,23 t CO2/god. Osim financijskih ušteda, provedbom navedenih mjera djeci i zaposlenicima DV ”Radost” Novska se znatno povećava kvaliteta boravka i rada u predmetnoj zgradi. Provedbom navedenih mjera biti će postignuta energetska efikasnost zgrade energetskog B razreda.

Zgrada DV ”Radost” Novska je izgrađena 1971. godine i služi isključivo za odgojnu obrazovnu namjenu. Danas DV ”Radost” Novska pohađa 186 djece u dobi od 1 do 6 godina.

S obzirom na vrijeme izgradnje zgrade, djeca borave u zgradi energetskog E razreda, te je za njezino zagrijavanje (plin) potrebno 222.897 kWh/godišnje. Radi poboljšanja energetskih svojstava zgrade izrađena je projektna dokumentacija cjelovite energetske obnove.

PROJEKTOM SU OBUHVAĆENE:

 • građevinske mjere
 • toplinska izolacija vanjske ovojnice
 • toplinska izolacija stropa prema tavanu
 • zamjena dijela izvorne vanjske stolarije
 • strojarske mjere
 • zamjena postojećeg kotla kondenzacijskim
 • instalacija ventilacije – rekuperatori
 • ugradnja termostatskih ventila
 • ugradnja centralnog inverterskog sustava hlađenja – dizalica topline
 • elektrotehničke mjere
 • zamjena rasvjetnih tijela
 • stručni nadzor građenja
 • projektantski nadzor
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • energetski pregled zgrade , izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 • promidžba i vidljivost projekta
 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti stručne podrške Prijavitelju/Korisniku od strane Partnera

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • Projektirana ukupna ušteda energije : 194.322,05 kWh/god // ušteda 87%
 • smanjenje emisija CO2 za 46,23 t CO2/god

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.754.650,40 kn
 • Prihvatljivi troškovi : 2.272.937,68 kn
 • Bespovratna sredstva: 1.287.400,51 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 07.10.2015. – 31.03.2019.

Projekt se provodi sukladno odredbama Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

PRIORITETNA OS 4:
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

INVESTICIJSKI PRIORITET 4C:
Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

SPECIFIČNI CILJ 4C1:
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

PT 1.: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

PT 2.: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: vrtic.radost@optinet.hr

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Link na : WWW.STRUKTURNIFONDOVI.HR