Javna nabava

Dječji vrtić u svom Upravnom vijeću ima:

 1. predstavnika osnivača Grada Novske:
  1. Ivica Vulić
  2. Ivana Božić
  3. Katarina Potkulabović
 2.   predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića:
  1. Ivana Begić Mesić
 3. predstavnika iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića:
  1. Renata Jurić

Dječji vrtić zastupa ravnateljica Dijana Kadliček

OBJAVU MOŽETE PREUZETI OVDJE:  objava za Web – Zakon o javnoj nabavi