Upis u vrtić

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2016./2017. u Dječji vrtić „Radost“ Novska

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić „Radost“ Novska primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 09. svibnja do 25. svibnja 2016. godine.

Zahtjevi se predaju u uredu pedagoga vrtića u vremenu od 8 do 13 sati.

Redoviti programi u petodnevnom radnom tjednu:

  • cjelodnevni 10-satni program (7 – 10 satni program) za djecu od 1. do 3. godine života
  • cjelodnevni 10-satni program (7 – 10 satni program) za djecu od 3. do 6. godine života
  • specijalizirani kraći program – strani jezik – engleski (od navršene 5. godine života)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću :

  • popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stanicama vrtića – www.radost-novska.hr)
  • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
  • presliku osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta
  • dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti roditelja, samohrani roditelj, rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za djecu)
  • kopiju cjepnog kartona

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Novske za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, imati djeca: roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, iz obitelji s troje i više djece, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje, djeca prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

IVOBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića tijekom lipnja 2016. godine.

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu do 01. rujna 2016. godine ili do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2016. godine odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca upisuju se u skladu s ostvarenim brojem bodova iz Liste prvenstva na tzv.

Listu čekanja i mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjestu u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

  • dostaviti odgojiteljima u skupini potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Roditelj će za uslugu ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta sudjelovati u ekonomskoj cijeni pojedinih programa u visini koju utvrdi Gradsko vijeće Grada Novske.

Dijana Kadliček, ravnateljica