logo radost
Nedjelja, 25 Veljača 2018 10:16

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVITE PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Napisao/la

Poštovani roditelji/skrbnici,

Dječji vrtić „Radost“ Novska je i ove godine uključen u projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ te se djeca upisuju putem sustava e-Građani. Korisničke upute za korištenje sustava i aplikacije se nalaze u rubrici Upis I Ispis Djece.

Ovakva vrsta prijave za upis ne odnosi se na program predškole.

VRIJEME PRIJAVA U KOJEM RODITELJI/SKRBNICI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS JE OD 6. DO 14. TRAVNJA 2023. GODINE.

STOGA POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE RODITELJE/SKRBNIKE DA ZA POTREBE E-UPISA OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANINA. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Dokumenti koji su Vam potrebni za upis djeteta u vrtić su:

• djetetov rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
• potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica,
• preslik osobne iskaznice roditelja ili potvrda MUP-a o prebivalištu,
• preslik iskaznice imunizacije ili cjepnog kartona,
• dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

o potvrde o zaposlenju roditelja/elektronički zapis o radnom statusu iz HZMO,
o preslik dokumenata koji potvrđuju da je roditelj ostvario pravo i da posjeduje tjelesno oštećenje,
o rodni listovi za svu djecu (kada ih je troje i više),
o mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta te druge medicinske nalaze kao i mišljenja drugih ustanova i vještaka,
o rješenje o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu,
o rješenje o doplatku za djecu

Sustav će većinu potrebnih dokumenata sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela. One koje neće moći povući roditelj će skenirati i priložiti u aplikaciju.

VAŽNO!!!
Poštovani roditelji/skrbnici, prilikom ispunjavanja aplikacije za upis posebno obratite pažnju na dokumente koji su Vam potrebni za upis. Provjerite je li ih sustav sam povukao iz odgovarajućih registara. U slučaju da nije, morate tražene dokumente skenirati ili fotografirati te ih priložiti u aplikaciju u za to predviđeno mjesto.

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO!
Cjepni karton djeteta sustav ne može sam povući te ga MORATE VI SKENIRATI ILI FOTOGRAFIRATI TE PRILOŽITI. Cjepni karton djeteta je jedan od uvjeta upisa djeteta u vrtić, jer neprocijepljenu djecu ne možemo upisati.
ZAHTJEVE BEZ SVIH POTREBNIH DOKUMENATA ZA UPIS NEĆEMO RAZMATRATI.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DJECE
Odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka /NN106/12/ i Uredbe /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ /opće uredbe o zaštiti podataka/ propisano je da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe /djecu prikupljaju i dalje obrađuju uz posebne mjere zaštite.
Osobni podatci djece, odnosno svaka informacija koja se odnosi na moguću identifikaciju djeteta može se javno objavljivati, samo ako je na adekvatan način zaštićena, tj. na način kojim se anonimizira identitet djeteta.

Sukladno navedenom, prilikom objave rješenja o upisu djece u pedagošku 2021./2022. godinu, umjesto imena i prezimena djeteta pisati će UID Zahtjeva (numeracijska šifra).

NUMERACIJSKA ŠIFRA
Numeracijska šifra djeteta je UID zahtjeva (za roditelje koji su predali zahtjev putem sustava e-Upisi). UID je roditeljima dodijeljen putem sustava te im je isti vidljiv nakon kreiranja zahtjeva.

ŠTO JE VJERODAJNICA?
Vjerodajnica je sredstvo dokazivanja (prepoznavanja) elektroničkog identiteta (npr. korisničko ime/lozinka, token na mobilnom telefonu, digitalni certifikat i sl.). Vjerodajnica služi kao sredstvo prijave na elektroničku uslugu.

Poslijednja izmjena dana Petak, 31 Ožujak 2023 16:25

Dječji vrtić RADOST 

Ivane Brlić Mažuranić 1
44330 Novska

Tel: 044 600 320
Mob: 091 493 6204
Fax: 044 608 138
E-mail: vrtic.radost@optinet.hr

Važni kontakti

RAVNATELJICA
Ljerka Vidaković, prof.
ravnateljica@radost-novska.hr

PEDAGOGINJA
Ivana Zelenika prof.
pedagoginja@radost-novska.hr

ZDRAVSTVENA DJELATNICA
Eleonora Marijan, bacc. ms.
zdravstvena.voditeljica@radost-novska.hr

LOGOPEDINJA
Monika Karlović, mag. log.
logoped@radost-novska.hr

Upisi

Sve informacije i dokumente vezane uz upis u vrtić pronađite ovdje


Programi

Nudimo raznorazne programe našim malenim polaznicima. U ovoj sekciji se možete informirati a našim grupama i dodatnim aktivnostima.

Jelovnik

Vrlo je bitno da se djeca u vrtiću zdravo hrane. Kako izgleda jelovnik možete pogledati ovdje.


Dokumenti

Svi naši spisi na jednom mjestu.

- Izjava o pristupačnosti